CA Fastigheter AB säljer i Bromölla

Kalmar 2011-05-31

CA Fastigheter AB har i bolagsform avyttrat sina fastigheter i Bromölla tätort. Försäljningen omfattar ca 2 800 kvm varav större delen av ytan utgörs av bostadslägenheter. Köpare är Sölvedals Förvaltning AB som är en etablerad fastighetsaktör i regionen.

"Försäljningen är ytterligare ett steg i strategin att avyttra fastigheter i Nordöstra Skåne. Vi har genom Sölvedals Förvaltnings AB fått en köpare som fortsätter med kvalitativ bostadsförvaltningn samt sedan många år är verksam i Bromölla och regionen" säger affärsutvecklare Mikael Holmgren.

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. CA koncernens fastighetsbestånd uppgår i Sverige och utomlands totalt till ca 750 000 kvm, varav ca 40 % utgörs av bostäder. Förvaltningen är uppdelad i åtta regioner med kontor på åtta orter; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Osby (Nordöstra Skåne),
Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

För mer information kontakta:
VD Johan Damne 0480-574 00, 070-5860330 eller
Affärsutvecklare Mikael Holmgren 070-8227108