CA Fastigheter AB och Dahllöf & Roxner AB i samarbete om förvärv av fastighet

Pressmeddelande , Kalmar 2009-05-14

Rubricerade bolag har träffat avtal om samarbete att tillsammans förvärva fastighet i Norrköping, vilket sker genom det gemensamt ägda bolaget Fastighetsbolaget Amerika 3 KB. Bolaget har av Landic Property Sverige AB förvärvat fastigheten Norrköping Amerika 3. Fastigheten, som är belägen i industriområdet Risängen, har en total yta om ca 48 000 kvm uthyrningsbar yta varav drygt 40 000 kvm utgörs av lager- och industriytor. Resterande ytor utgörs av kontor. Delar av fastigheten är vakant vilket ger stor potential för värdetillväxt.

-"Vi är mycket glada att Dahllöf&Roxner AB initierade en samarbets-diskussion. Vi har länge sökt fastighetsinvesteringar i Norrköping men inte lyckats hitta volymer som möjliggör etablering av egen organisation. Fastighetsförvaltning och utveckling handlar väldigt mycket om kompetens och närvaro i respektive lokal marknad. D&R har under lång tid visat att de besitter den kompetens och det lokala nätverk som behövs för att fram-gångsrikt utveckla fastigheter. Vi ser med stor tillförsikt fram emot vårt samarbete och förhoppningsvis kan det omfatta fler fastigheter framgent", säger CA Fastigheter ABs VD Johan Damne i en kommentar.

D& R Äger sedan tidigare ett fastighetsbestånd i Norrköping om ca 35 000 kvm kontor, lager och industri.

-"Detta förvärv ger oss ytterligare möjligheter att erbjuda våra kunder ett bra utbud av kommersiella ytor. Fastigheten har, förutom ett bra läge med närhet till stadens centrum, mycket flexibla ytor med bra standard. Norrköpings näringsliv går bra, trots de tider vi befinner oss i, varför vi bedömer efter-frågan på denna typ av lokalytor som stor. Vi är stolta och glada över att få CA som samarbetspartner och ser fram emot att få tillgång till deras breda erfarenhet av fastigheter och fastighetsutveckling", säger D&Rs VD Pär Dahllöf.

CA Fastigheter AB, etablerade 1912, är en familjeägd fastighets-koncern som förvaltar eget ägda fastigheter samt bedriver fastig-hetsutveckling. Verksamheten bedrivs i Sverige, Tyskland, Ryssland och Estland.

 CA Fastigheter AB har idag ca 75 anställda och kontor i Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Osby, Stockholm, Växjö och St Peters-burg. Huvudkontoret finns i Kalmar. Totala fastighetsytan uppgår till ca 650 000 kvm fördelade i huvudsak på bostäder, kontor och handel. Balansomslutningen uppgår till ca 4,3 miljarder kronor.

För ytterligare information se www.ca-fastigheter.se

Dahllöf&Roxner är ett fastighetsbolag med fastigheter i Norrköping. Totalt omfattas beståndet av ca 35 000 kvm uthyrningsbar yta, främst lager, kontor och industri. Fastighetsbeståndet är väl koncentrerat till industriområdet Risängen. Bolaget ägs och drivs av Pär Dahllöf och Örjan Roxner.