CA Fastigheter AB köper av Växjös allmännytta Växjöhem

Växjö 2010-03-19

CA Fastigheter AB förvärvar, efter anbudsförfarande, 613 st hyresrätter i området Araby av Växjöhem. Berörda hyresgäster kommer att informeras under dagen.

"-Vi tycker det känns roligt att valet föll på oss med motiveringen att vi har ett långsiktigt ägande för de berörda fastigheterna," säger Claus Holmgren, regionchef i Växjö för CA Fastigheter AB, i en kommentar.

Innan försäljningen blir klar skall den godkännas av Växjö kommunfullmäktige samt i sista hand av styrelsen för VKAB, moderbolaget för de kommunala bolagen.