CA Fastigheter AB förvävrar Elektronen 4 i Jönköping

Pressmeddelande , Jönköping 2011-08-26

CA Fastigheter AB har per juli månad, via dotterbolag, förvärvat fastigheten Elektronen 4 i Jönköping av Kinnarps AB. Fastigheten innehåller 3 200 kvm lokaler i ett mycket bra exponeringsläge utmed E4:an.

"-Vi fortsätter vår affärsidé med att växa i regionshuvudstäder. Förvärvet är ytterligare ett led i att stärka vår marknadsposition i Jönköping", säger CA Fastigheter AB:s VD, Johan Damne.
"-Förvärvet är intresssant där vi ser en potential i fastigheten tillsammans med dess skyltläge utmed E4:an", uttrycker Regionchef Anders Gustafsson.

Efter förvärvet uppgår CA koncernens fastighetsbestånd i Jönköping till drygt 100 000 kvm varav ca 40 % utgörs av bostäder. CA koncernens fastighetsbestånd i Sverige och utomlands uppgår totalt till ca 750 000 kvm.

För mer information kontakta:
VD Johan Damne, 0480-574 00 eller 070-5860330
eller
Regionchef Anders Gustafsson, 036-163085 eller 070-5660256