CA Fastigheter AB förvärvar bostäder i Berlin

Pressmeddelande , Kalmar 2010-09-03

CA Fastigheter AB har genom dotterbolag förvärvat ytterligare en bostadsfastighet i Berlin. Fastigheten är belägen i ett mycket attraktivt område, Zehlendorfz, i sydvästra Berlin. Fastigheten, Clauerstr 67-77/ Lindenthaler Allee 76-78, omfattar en uthyrningsbar yta om 5 000 kvm fördelat på 52 st lägenheter. Tillträdet skedde 1 september 2010.
-"Efter några år med höga priser för bostäder i Berlin tycker vi nu att marknaden erbjuder investeringsmöjligheter som återigen ser attraktiva ut", säger Andreas Claesson, CA:s ansvarige för Berlin, i en kommentar.
-"Vi har en ambition att öka vår fastighetsportfölj i Berlin och detta förvärv passar väl in i vår strategi att förvärva bostadsfastigheter i bra lägen", fortsätter Andreas Claesson.

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i åtta regioner med kontor på åtta orter; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Osby, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.
Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk adminstration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutvekling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med god standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.


För mer information se vår hemsida, www.cafastigheter.se eller kontakta:
Andreas Claesson 08-441 55 00 eller 070-5662202 alt. Johan Damne, VD 0480-574 00 eller 070-5860330