CA Fastigheter AB förvärvar "Selgafastigheten" i Kalmar

Pressmeddelande , Kalmar 2010-09-07

CA Fastigheter AB har via dotterbolag förvärvat fastigheten Pumpen 5 i Kalmar. Fastigheten som är belägen på industriområdet Harbygärde innehåller 665 kvm uthyrningsbar yta. Hela fastigheten hyrs av elgrossisten Selga.
"Förvärvet är ett positivt komplement till vårt fastighetsbestånd i Kalmar tillsammans med bra läge utmed Trångsundsvägen" säger CA Fastigheter AB:s regionchef Johan Frick.

För mer information kontakta:
VD Johan Damne 0480-574 48 eller 070-5860330
eller
Regionchef Johan Frick 0480-574 69 eller 070-6003006