CA Fastigheter AB förvärvar Nordstjärnan 37 i Karlskrona

Pressmeddelande , Karlskrona 2010-08-17

CA Fastigheter AB har via dotterbolag förvärvat fastigheten Nodstjernan 37, även i folkmun kallad Mysingen, med tillträde de 6 augusti 2010.
Fastigheten utgörs av ca 300 m2 uthyrningsbar yta varav övervägande delen är butiksytor.

"Förvärvet är ett led i en fortsatt expansion av CA Fastigheter AB:s fastighetsbestånd i centrala Karlskrona. Förvärvet möjliggör dessutom en utveckling av vår grannfastighet, Nordstjärnan 32, där vi vill uppföra flerbostadshus", säger CA Fastigheter AB:s VD, Johan Damne, i en kommentar.

CA Fastigheter har under många år varit med i utvecklingen av Karlskrona och dess centrum och vill med detta förvärv fortsätta medverka till en positiv utveckling av Karlskrona.

CA Fastigheter AB:s regionchef, Ulf Åberg, säger att "förvärvet ger oss ytterligare möjligheter att arbeta för en attraktiv och levande innerstad med såväl boende, kontor som handel. Att få möjlighet att tillföra staden mer attraktiva bostäder känns jättespännande".

För mer information:
VD Johan Damne, 0480-574 00 eller 070-5860330
Regionchef Ulf Åberg, 0455-82775 eller 070-8794576