CA Fastigheter AB förvärvar Kv Bärnstenen 1-3 och Citrinen 1 i Växjö

Växjö 2010-08-23

CA Fastigheter AB har via dotterbolag förvärvat fastigheterna Bärnstenen 1-3 och Citrinen 1 i Växjö av Växjöhem AB. Fastigheterna utgörs av ca 42 000 kvm uthyrningsbar yta varav huvuddelen består av 613 st hyreslägenheter. Fastigheterna är belägna i området Araby med adress Bokelundsvägen 1-19 och Nydala 26-64.
"Förvärvet är ett led i vår målsättning att växa på de orter där vi sedan tidigare är verksamma. Vi har ambitionen att i våra delmarknader kunna erbjuda våra kunder ett brett utbyd av produkter inom såväl bostäder som kommersiella lokaler", säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar. "Växjö är en stad som har en mycket bra utveckling vilket vi hoppas få såväl ta del av som fortsatt medverka till", fortsätter Johan Damne.
Efter förvärvet uppgår CA koncernens totala uthyrningsbara yta i Växjö till ca 110 000 kvm vilket ytterligare stärker positionen som en av stadens större fastighetsinvesterare.
"Det känns bra att affären nu slutligen är beslutad. Nu ser vi fram emot överlämnandet och att gemensamt med övriga aktörer i området få bli delaktiga i utveckligen av Araby som vi ser som ett område med stor potential", säger Claus Holmgren, Regionchef för CA Fastigheter AB i Växjö.
CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i åtta regioner med kontor på åtta orter; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Osby, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar. Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.
Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration samt teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägade är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeuveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.
För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:
Johan Damne, VD 0480-574 00 eller 070-5860330 alternativt
Claus Holmgren, Regionchef Växjö 0470-777420 eller 070-5203090