CA Fastigheter AB säljer byggrätter i Gävle

Pressmeddelande 2015-03-04


CA Fastigheter AB har idag via dotterbolag försålt fastigheten Gävle Brynäs 18:6 till HSB Projektpartner AB. Fastigheten har varit i koncernens ägo under lång tid och har under de senaste åren planerats för bostadsbyggnation vilket genom antagande av ny detaljplan under 2014 tillfört byggrätter motsvarande mer än 20 000 kvm för bostäder.

Rådgivare till CA Fastigheter AB har varit Catella Corporate Finance.

-”Vi är glada över att ha hittat en köpare som kommer att utveckla fastigheten och därmed bidra till samhällsutvecklingen i Gävle. Vi hade gärna genomfört projektet själva då det ligger helt i linje med vad vi gör på andra orter i Sverige men då vi inte har någon egen organisation i Gävle har vi slutligen tagit beslut att sälja”, säger CA Fastigheter AB.s VD Johan Damne i en kommentar.

CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen som omfattar mer än 650 000 kvm, är indelad i åtta regioner med kontor på åtta orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma, Malmö. Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster
.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Damne, VD CA Fastigheter AB, 070-5860330
Jan Dahlberg, Regionchef Stockholm, 070-3443880