Byggnadspris till Bländapassagen !

Växjö 2012-10-25

I går fick CA Fastigheter AB:s regionchef i Växjö, Claus Holmgren, mottaga pris från Byggnadsnämnden i Växjö kommun, ett pris som delas med Arkitekbolaget och KF Rappe, för den s k Bländapassagen i centrala Växjö. Priset motiveras av att passagen öppnar för ett nytt sätt att röra sig i centrum. "Passagen har fått en småskalighet som känns angenäm att röra sig i."

Byggnadspriset har delats ut sedan 1990 och ska uppmuntra till god arkitektur.

Bildtext; från vänster ses Per Lewin, Norama Asset Management - Nils Fransson, Byggnadsnämndens ordförande, A-F Rappe, Rappe Fastigheter samt Claus Holmgren, Regionchef i Växjö på CA Fastigheter AB .