Bygglov i Lomma

Pressmeddelande , Lomma 2009-10-09

Under vecka 40 erhöll vi bygglov för de första 21 lägenheterna i Strandfuret, Lomma Hamn, vilket innebär att vi kan byggstarta inom kort.
Lägenheterna ligger alldeles intill stranden. Idag är 16 av 21 lägenheter bokade! Detaljplaneläggning av det sista området på vår mark i Lomma, Trädgårdsstaden, pågår.

Läs mer om våra projekt på www.lommahamn.se

Erik Herder
Projektansvarig
Lomma Hamn