CA Fastigheter förvärvar del av bostadsprojekt på Östermalm i Stockholm

Pressmeddelande 2013-01-16

 CA Fastigheter AB har via dotterbolag avtalat om förvärv av del i bostadsrättsprojekt på Östermalm i Stockholm. Projektet som skall drivas som ett joint-venture görs tillsammans med Veidekke och Panorama Development AB. Projektet går under namnet Svea Fanfar.
Tomten är belägen i direkt anslutning till Musikhögskolan och omfattar totalt ca 10 000 kvm säljbar bostadsyta.

Detaljplan för området är sedan tidigare klar och medger bostadsbyggnation i sex våningar med garage i källare. Bygglov förväntas under tidig vår och byggnation är beräknat att starta under kvartal tre innevarande år.

CA har under mer än 100 år utvecklat och byggt bostäder i stora delar av Sverige och även utomlands men på Stockholmsmarknaden har hittills inga bostadsprojekt genomförts.

”Vi har under många år sökt efter attraktiv mark i Stockholm för att bygga bostäder. När vi nu fick frågan om att vara delaktiga i detta projekt med dess fantastiska läge och dessutom med två parter som båda har stor erfarenhet av och kompetens om Stockholmsmarknaden behövde vi inte fundera så länge. Vi hoppas kunna bidra med vår erfarenhet om utveckling av högkvalitativa bostäder i ett av Stockholms bästa lägen. Vi ser verkligen fram emot detta samarbete”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.

CA Fastigheter AB har sedan drygt 12 år varit etablerade i Stockholm. Det största fastighetsutvecklingsprojektet som CA genomfört i Stor Stockholm är Köpcentrumet Stinsen i Sollentuna som stod klart 2008.

”Vi hoppas att Svea Fanfar projektet är det första i ett flertal för oss kommande bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm. Här finns den starkast växande marknaden i Sverige och vi vill vara del av den” fortsätter Johan Damne.


För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:


VD, Johan Damne 0480-57400 eller 070-5860330
eller
Affärsutvecklare, Andreas Claesson 08-4415500 eller 070-5662202


CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på sju orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.