CA tillsammans med Panorama förvärvar bostadsprojekt på Södermalm i Stockholm

Pressmeddelande 2017-01-20

CA Fastigheter AB tillsammans med Panorama Bostad AB har idag via gemensamt dotterbolag avtalat med Bonava AB (Publ) om att förvärva aktierna i bolag innehållande fastigheten Stockholm Tobaksmonopolet 3, vilket utgörs av ett bostadsrättsprojekt på Södermalm i Stockholm.
Projektet och fastigheten är en del av utvecklingen av Tobaksmonopolets kvarter och innehåller bland annat Svenska Tobaks f d huvudkontor kallat Tengbomshuset. Totalt medges en bostadsbyggnation om totalt ca 10 000 kvm ljus BTA i upp till 17 våningar.
Bygglov förväntas under 2017 och byggnation är beräknat att starta under början av nästa år.

Förvärvet ligger helt i linje med vår ambition att ytterligare öka vår verksamhet i Stockholm. Projektet kommer att bli ett nytt landmärke i centrala Stockholm där vi hoppas kunna bidra med vår erfarenhet om utveckling av högkvalitativa bostäder. Vi ser verkligen fram emot att genomföra projektet och tillskapa mer bostäder på Söder”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.

CA Fastigheter AB har sedan drygt 16 år varit etablerade i Stockholm och har under perioden förutom förvaltning av egna fastigheter utvecklat ett flertal projekt, såväl kommersiella som bostadsprojekt. För närvarande utvecklas Projekt Gasverket i Norra Djurgårdsstaden, Bostadsprojekt i Södra Värtan samt en renovering av Stockholm Älgen 5.

"Vi är väldigt glada att få möjligheten att genomföra och vidareutveckla detta fantastiska projekt som Bonava skapat. Med sina 17 våningar kommer byggnaden ge en ny profil för centrala Södermalm. Det ger också förutsättningar att skapa konceptuellt intressanta boenden utöver det vanliga, med spektakulära utblickar över hela Stockholm." säger Andreas Arkling, Panorama Bostad AB

Panorama Bostad AB har sedan 2002 utvecklat attraktiva bostäder i Stockholm tillsammans med flertal aktörer. Bland bolagets nyligen slutförda projekt finns kv Svea Fanfar på Östermalm, Telegrafholmen invid Sandhamn mfl.

Riktigt kul att få in ytterligare ett bostadsprojekt i Stockholm där vi dessutom kan påbörja byggnation under 2017. Vi ser även fram emot att i detta projekt samarbeta med Panorama, med vilka vi arbetat tidigare”, avslutar Lotta Claesson affärsutvecklare hos CA Fastigheter AB.


För mer information se hemsida www.cafastigheter.se Alternativt kontakta:
Johan Damne, VD CA Fastigheter AB, 0480-57400 eller 070-5860330
Lotta Claesson, Affärsutvecklare CA Fastigheter AB, 073-9239751

Andreas Arkling, Panorama Bostad AB, 070-9929171


CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 750 000 kvm, är indelad i tio regioner med kontor på sju orter i Sverige; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma/Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Utöver den svenska verksamheten äger företaget även fastigheter i Tyskland, Ryssland och Estland.

Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.