CA Fastigheter förvärvar bostadsportfölj i Berlin

Pressmeddelande 2015-04-29

CA Fastigheter AB har via dotterbolag förvärvat en bostadsportfölj i Berlin av REInvest German Properties. Fastigheterna utgörs av ca 12 000 kvm uthyrningsbar yta varav huvuddelen består av hyreslägenheter. Fastigheterna är belägna i mycket bra lägen såsom Charlottenburg, Kreuzberg och Prenzlauer Berg.
”Förvärvet är ett led i vår målsättning att växa på de orter där vi sedan tidigare är verksamma och då inte minst Berlin. Vi har varit verksamma i Berlin till och från sedan 1990 och följt utvecklingen på nära håll. Vi är fortsatt positiva till bostadsmarknaden i Berlin och förvärvet är helt i linje med vår ambition att öka vår exponering”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar. ”Vi är även efter detta förvärv intresserade av att göra ytterligare förvärv i Berlin”, fortsätter Johan Damne.
Efter förvärvet, som tillträds i månadsskiftet april/maj, uppgår CA koncernens totala uthyrningsbara yta i Berlin till ca 60 000 kvm.
”Det känns bra att vi nu lyckats öka vår portfölj i Berlin ytterligare trots stor efterfrågan och därmed konkurrens i marknaden.”, säger Andreas Claesson, Regionchef för CA Fastigheter AB i Berlin.


CA Fastigheter AB är en familjeägd fastighetskoncern som idag drivs av tredje generationen. Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Förvaltningen, som omfattar ca 650 000 kvm, är i Sverige indelad i åtta regioner med kontor på sju orter; Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma, Malmö, Stockholm och Växjö samt i utlandet i Tyskland, Ryssland och Estland. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal, såväl vad avser teknisk och ekonomisk administration som teknisk skötsel. Målsättningen med koncernens fastighetsägande är att förvalta och utveckla befintliga fastigheter för att maximera värdeutveckling. Detta skall åstadkommas genom att koncentrera fastighetsbeståndet till centralt belägna fastigheter, i vilka vi tillhandahåller bostäder och kommersiella lokaler med hög standard och med bästa tänkbara service gentemot våra hyresgäster.

För mer information se vår hemsida www.cafastigheter.se eller kontakta:

Johan Damne, VD 0480-57400 eller 070-5860330
eller
Andreas Claesson, Regionchef Berlin 08-4415508 eller 070-5662220