Nystart för Spantrutan 1 på Varvsholmen i Kalmar

Pressmeddelande , Kalmar 2012-12-12

CA koncernens fastighetsutvecklingsprojekt på Varvsholmen i kvarteret Spantrutan återupptas. Projektet innehåller såväl vårdboende som hyresrätter och bostadsrätter.

Mark och Miljööverdomstolen har i en dom slutligen avslagit den överklagan avseende Kalmar kommuns hantering av bygglov för rubricerad fastighet. Kalmar kommuns bygglov står därmed fast.

Arbetet med att återuppta projektet är i full gång. Med hänsyn till projektets storlek behövs dock tid för att åter samla alla som skall medverka i projektet varför entreprenadarbetena rent fysiskt inte kan återupptas förrän i april nästa år. Projektet kommer att uppföras i deletapper vilket innebär att inflyttning kommer att ske successivt fr o m hösten 2014 t o m tidig vår 2015.

Totalt omfattar projektet ca 12 000 kvm bostads- och lokalyta. Mot Varvsholmens centrala delar och med en skyddad innergård mot söder och väster kommer vårdboende att inrymmas. Detta vårdboende drivs av Kalmar kommuns omsorgsförvaltning.
Med utblickar mot såväl Svinö och Ölandsbron som mot söder kommer inrymmas hyresrätter varav delar utgörs av Trygghetsboende. Samtliga hyresrätter kommer att hyras ut i ett senare skede närmare färdigställandetidpunkten.
Slutligen kommer 46 bostadsrätter att uppföras utmed Varvsholmens västra kaj med utblickar över Centrum och Ängö.
Mer information om projektet vänligen se www.cafastigheter.se/projekt/Spantrutan.

Försäljningsstart av bostadsrätterna sker imorgon den 13 december. Försäljningen sker genom Pontuz Löfgren AB.
Trots den tidsutdräkt och kostnadshöjning som överklagandet av bygglovet inneburit är priserna oförändrade jämfört med tidigare försäljningsprocess.

”Det känns skönt att vi äntligen har återupptagit projektet. Våra kunder har visat fantastiskt tålamod under den här processen och vi vill verkligen tacka för allt stöd och den förståelse för vår situation som de visat oss under processen”, säger CA Fastigheter AB:s VD Johan Damne i en kommentar.

”Vi lämnar nu de juridiska processerna bakom oss och ser framåt. Att Mark och Miljööverdomstolen så tydligt klarlagt att Kalmar kommuns hantering inte varit felaktig är naturligtvis skönt för alla. Det är bara tråkigt att vi skulle behöva driva frågan ändå till högsta instans för att konstatera detta. Att försena ett bostadsprojekt med 1,5 till 2 år är alltid olyckligt och då inte minst i Kalmar. Vi beklagar verkligen att våra kunder tvingats vänta så länge men tyvärr har det varit utom vår kontroll.
Nu lägger vi all vår fokus på att återuppta såväl försäljnings- som byggnadsarbetet för att färdigställa detta fantastiska projekt vid Varvsholmens västra kaj”, fortsätter Johan Damne.


För mer information vänligen kontakta:

Johan Damne, VD CA Fastigheter AB, 070-5860330