Angående överklagat bygglov på fastigheten Kalmar Spantrutan 1

Pressmeddelande , Kalmar 2011-10-28

Med hänvisning till tidigare pressmeddelanden kan vi meddela att CA Fastigheter AB:s dotterbolag Varvsholmens Fastighets AB (nedan benämnda CA) har överklagat domen i Mark- och miljödomstolen som meddelades den 21 oktober till Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.
"Tillsammans med våra rådgivare har vi beslutat att överklaga domen då vi upplever att domstolen fattat sitt beslut på felaktiga grunder. Vi hoppas på ett snabbt och positivt beslut i överdomstolen för att kunna återuppta byggnationen", säger CA koncernens VD Johan Damne i en kort komemntar.
"De stora förlorarna i den här processen är våra kunder i form av personer som har behov av vårdboende samt de som förvärvat bostadsrätter. Vi gör allt som står i vår makt för att kunna återuppta byggnationen och därmed så fort som möjligt kunna uppföra utlovad byggnad", fortsätter Johan Damne.

Information till berörda kunder och leverantörer har givits separat.

För mer information kontakta

Johan Damne, VD CA Fastigheter AB, 0480-574 00
Peter Savin, Advokat Glimstedt Advokatbyrå, 0480-442848