CA Fastigheter AB har anställt Anders Nyström som Chef Projektutveckling i Stockholm

Pressmeddelande 2019-01-28

Tidigare Savills-vd:n Anders Nyströms har rekryterats till CA Fastigheter. Anders Nyström kommer närmast från Savills där han varit VD i sex år och förstärker bolagets Stockholms-organisation inom fastighets- och stadsutveckling. Tidigare under hans 23 år i branschen har han bl.a. arbetat på Einar Mattsson och Newsec.

 Anders Nyström berättar: ”Min roll är ny i CA:s Stockholmsorganisation och innebär ett helhetsansvar för projektportföljen som redan idag innehåller ett par intressanta projekt bl.a. Gasverket i Norra Djurgårdsstaden. Ett komplext stadsutvecklingsprojekt som till sin storlek och innehåll skall bli otroligt intressant att utveckla”.

Bolagets VD Fredrik Alvarsson har tidigare kommunicerat att man avser satsa på Stockholm.
 ”Vi är mycket glada för rekryteringen av Anders och ser att han kommer kunna bidra med sin kompetens och kontaktnät i vår fortsatta Stockholmssatsning och utveckling”, säger Fredrik Alvarsson, verkställande direktör på CA Fastigheter.

 ”CA är inne i en spännande tillväxtfas och vill fokusera mer på Stockholm framöver. Detta är en av flera anledningar till att jag tycker detta ska bli så intressant”, säger Anders Nyström.

För mer information:
·Fredrik Alvarsson, VD CA Fastigheter AB, fredrik.alvarsson@cafastigheter.se eller +46727290935.
 Anders Nyström, Chef Projektutveckling Stockholm CA Fastigheter AB, anders.nystrom@cafastigheter.se eller +46736820300.

Detta är CA koncernen:
CA Fastigheter AB och dess dotterbolag ingår i Claessons & Anderzén AB:s koncern (www.claessonanderzen.com) Idag ägs koncernen av tredje generationen Claesson, bröderna Magnus och Johan. Den egna byggverksamheten avvecklades 1992 och sedan dess är verksamheten inriktad på fastighetsutveckling främst i Sverige men även i Tyskland, Estland och Ryssland.
Vid utgången av 2018 ägde CA koncernen fastigheter med en yta om drygt 700 000 kvadratmeter. Av detta bestånd utgjordes ca 50% av bostäder medan resterande ytor var kommersiella lokaler, såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor.Fastighetsutveckling sker av såväl fastigheter i befintlig fastighetsportfölj som fastigheter som förvärvas. För tillfället är det främst utveckling av bostads- och handelsfastigheter som genomförs. På senare år har denna verksamhet ökat i omfattning och kommer så att fortsätta göra.

För information om projektet i Gasverket; www.gasverket.se