Detta är CA koncernen

CA och familjen Claessons verksamhet startades 1912 i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då av främst byggnation av bostadsfastigheter.
1947 antogs namnet Claesson & Anderzén då sonen Edvin Claesson övertog rörelsen tillsammans med kompanjonen K-G Anderzén. Byggverksamheten fortsatte med såväl externa uppdragsgivare som byggnation för egen förvaltning. De fastigheter som byggdes i egen regi under denna period ägs fortfarande av CA koncernen och utgör delar av stommen i dagens fastighetsbestånd.

 Tredje generationen Claesson
CA Fastigheter AB och dess dotterbolag ingår i Claessons & Anderzén AB:s koncern (www.claessonanderzen.com) Idag ägs koncernen av tredje generationen Claesson, bröderna Magnus och Johan. Den egna byggverksamheten avvecklades 1992 och sedan dess är verksamheten inriktad på fastighetsutveckling främst i Sverige men även i Tyskland, Estland och Ryssland.
Vid utgången av 2018 ägde CA koncernen fastigheter med en yta om mer än 630 000 kvadratmeter. Av detta bestånd utgörs ca 48 % av bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler, såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor.
Inriktningen är främst centralt belägna fastigheter med god standard. Förvaltningen sker till största delen med egen personal för att ge hyresgästerna bästa tänkbara service. Genom att vara lyhörda för hyresgästernas önskemål skall CA koncernen skapa värden för de samma, vilket i sin tur bygger värden i koncernen.

 Förvaltning
Koncernen bedriver idag främst fastighetsförvaltning av eget ägda fastigheter belägna i södra Sverige. Verksamheten är indelad i regioner med kontor på sex orter; Borås, Jönköping, Kalmar, Malmö, Stockholm och Växjö. Huvudkontoret finns i Kalmar.
Fastighetsutveckling sker av såväl fastigheter i befintlig fastighetsportfölj som fastigheter som förvärvas. För tillfället är det främst utveckling av bostads- och handelsfastigheter som genomförs. På senare år har denna verksamhet ökat i omfattning och kommer så att fortsätta.