Skicka leverantörsfakturor till bolag inom CA koncernen
Vi har många olika bolag inom CA koncernen och det är viktigt att fakturorna skickas till rätt bolag. Hur du kan skicka leverantörsfakturor och vilka referenskrav vi har på dessa ser du nedan.

Fakturaformat
Leverantörsfakturor kan skickas i tre olika format till våra bolag; papper via post, PDF till e-postadress samt e-faktura via vår operatör Pagero.

Pappersfakturor
Fakturor skickas till:
Bolagets namn
Box 716
391 27 Kalmar 

Fakturor som PDF till e-postadress
Varje bolag hos oss har en egen e-postadress dit fakturor i formatet PDF kan skickas. Det är viktigt att endast en faktura skickas per mail, om det skickas fler fakturor i samma tolkas dessa som bilagor.
Varje bolags e-postadress består av bolagets organisationsnummer med bindestreck följt av @cafastigheter.se Som exempel är e-postadressen för fakturor till Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB 932400-2618@cafastigheter.se

Observera att detta endast är e-postadressen för leverantörsfakturor.

E-faktura
Varje leverantör som vill skicka e-fakturor till något av våra bolag måste först bli godkänd av oss. Detta kräver en direktkontakt med oss eller en förfrågan via den tjänsteleverantör som ni som leverantör använder för att skicka e-fakturor.
Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot eventuella bilagor/fakturaspecifikationer om denna inte läggs i själva filen. Om fakturaspecifikationer finns som inte kan bifogas i e-fakturan hänvisar vi därför till pappersfaktura eller PDF-faktura via e-post.

Referenskrav
Vid alla beställningar som görs ska den som beställer alltid ange rätt referens till er som leverantör. Denna referens måste alltid finnas på fakturan ni skickar. Finns det frågor kring detta ber vi er i första hand kontakta beställaren och i andra hand kontaktpersonen för leverantörreskontran, Veronica Petersson (veronica.petersson@cafastigheter.se 0480-574 03).

  • Alla fakturor måste innehålla ett 5-siffrigt kostnadsställe för att bli godkända.

  • Utöver referens i form av femsiffrigt kostnadsställe krävs det på alla beställningar som görs i CA Fastighetsservice AB och administrativa kostnader i Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB referens i form av beställare. Beställarreferensen anges med två bokstäver (VERSALER) och tre siffror, t.ex. VP105. Det gör dock inget om beställare alltid anges, oavsett bolag.

  • Om fakturan avser pågående projekt vill vi att projektnummer tillsammans med kostnadsställe ska anges. Projektnumret består alltid av fyra siffror.

Om referens/referenser saknas på leverantörsfakturan kommer ni få meddelande om detta och fakturan skickas tillbaka till er för korrigering.
Beställare, referens och eventuellt även projektnummer ska anges i olika referensfält på fakturan.

Omvänd skattskyldighet
Vi bedriver byggverksamhet i två av våra bolag, Varvsholmens Fastighets AB och CA Entreprenad AB. I dessa bolag är det tillåtet att du som leverantör skickar fakturor som avser byggtjänster med omvänd skattskyldighet. Om ni skickar en faktura med omvänd skattskyldighet ska det tydligt stå ”omvänd betalningsskyldighet” på fakturan. I övriga bolag ska ingående moms finnas på fakturan.

Kontaktperson för leverantörsfakturor är Veronica Petersson. Telefon: 0480-574 03.
E-postadress: veronica.petersson@cafastigheter.se