Fredrik Alvarsson, VD CA Fastigheter AB
Född 1969, Ing.
Anställd år 2018. Tidigare en rad tjänster inom bygg- och fastighetsbranschen, bl a hos Hemsö, NCC, Kundsleden
och Vasakronan..Anställd år 2018. Tidigare en rad tjänster inom bygg- och fastighetsbranschen, bl a hos Hemsö, NCC, Kundsleden och Vasakronan.

Johan Claesson, Ordförande *
Född 1951, Civ. ek
Styrelseordörande i Catella AB(Publ.), styrelseledamot i Apodemus AB, styrelseledamot i K3 Technology Group PLC och Leeds Group. Johan Claesson är tredje generationens ägare till CA koncernen.

Magnus Claesson, Styrelseledamot *
Född 1949, jur. kand.
Magnus Claesson är tredje generationens ägare till CA koncernen.

Johan Damne, Styrelseledamot *
Född 1963, Civ. ek.
VD för CA koncernen sedan år 2000. Tidigare vVD. Anställd sedan 1989. Styrelseledamot i Catella AB (Publ.), BKZ Grain Alliance AB samt övriga bolag inom CA koncernen.


Eje Wictorson, Ekonomichef
Född 1958, Civ. ek.
Anställd år 2000. Tidigare auktoriserad revisor och partner i Deloitte.

* avser styrelse i CA koncernens moderbolag Claesson & Anderzén AB